Alamat       : Jln. Yos Sudarso No. 33, Banyuwangi – Jawa Timur
Phone         : 085 333 503 840
Whatsapp  : 085 333 503 840
Email          : m.radarnews86@gmail.com

Rekening:

Rek Jatim : A/N. PT. RADAR INTERMEDIA NUSANTARA
NO REK    : 0023086654
BCA Cab   : Banyuwangi

Rek BCA   : A/N. Boby Yudha Christiyanto
NO REK    : 7680233891
BCA Cab   : Teuku Umar Denpasar

Rek BRI    : A/N. Boby Yudha Christiyanto
NO REK    : 0007-01-109038-50-6
BRI Cab    : Banyuwangi